Csongrád

Csütörtökön ülésezik a képviselő-testület Csongrádon

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 23-án tartja februári soros ülését, ahol 20 napirendi pontot tárgyalnak és az egyik legfontosabb napirendi pont lesz az önkormányzat 2023-as költségvetésének a megtárgyalása.

Napirendi pontok:

1. Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

-mellékletek (.zip)

2. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2023. évi költségvetésének véleményezése

-mellékletek (.zip)

3. Javaslat életmentő adrenalin autoinjektor (EpiPen) kihelyezésére Csongrád Város területén működő oktatási, nevelési és gyermekvédelmi intézmények telephelyein. 

4. Beszámoló a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió fenntartásában működő Új Esély Központ Csongrád és az Új Esély Központ Csongrád II. (6640 Csongrád, Raisio u. 2.) 2022. évi működéséről.

-melléklet (.pdf)

5. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló 15/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosítására

6. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  ../2023. (II. ..) önkormányzati rendelet tervezet véleményezése

7. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal között létrejött feladat-ellátási megállapodás 5. módosítása és melléklete jóváhagyása

8. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 4. módosításának véleményezése

9. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása egységes szerkezetbe foglalt 11. módosításának véleményezése

10. A Művelődési Központ és Városi Galéria 2022. évről szóló szakmai beszámolója, valamint 2023. évi munkaterve

-mellékletek (.zip)

11. A Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum 2022. évről szóló szakmai beszámolója, valamint 2023. évi munkaterve

-melléklet (.zip)

12. Javaslat óvodai beíratások időpontjára a 2023/2024-es nevelési évet érintően  

13. Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 25/2017 (IX.29.) számú rendeletének visszavonása

14. Kiemelt fejlesztési területek kijelölése és javaslat Csongrád Város településrendezési eszközeinek módosítására

15. Csongrádi Városi HUSRB/1602/31/0051 kódszámú kishajó kikötő üzemeltetési pályázata. 

16.A 451-es számú főút Csongrád közigazgatási szakaszán a közvilágítás fejlesztése tekintetében az önkormányzat vállalásai

17. Rév István utcai telephely feltáró út építéséhez szükséges terület megvásárlása

-melléklet (.pdf)

18. Bedő Tamás polgármester 2023. évi szabadság ütemterve

19. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

20. A csongrádi 030/36 hrsz-ú Csongrád, Kisrét tanya 19/A. szám alatti ingatlan belterületbe vonása.

-melléklet (.pdf)

csongrad.hu- Hirdetés -

Hasonló bejegyzések

Elindult a Csongrádi konzultáció

Szabó Viktor

Égett egy személyautó Csongrádon

Szabó Viktor

Újabb rangos elismerést zsebelt be a csongrádi fotós

Szabó Viktor

Újabb gyöngyszem került elő Gyurcsány csongrádi jelöltjéről

Szabó Viktor

Szúnyoggyérítés lesz Csongrádon

Szabó Viktor

A DK „biszbasszárusa” bejelentkezett „polgi jelöltnek” Csongrádon

Szabó Viktor

Leung Ting Wingtsun Kungfu iskola indul Csongrádon

Szabó Viktor

A szentesi és csongrádi pedagógusok is ismerkedhettek a mesterséges intelligenciával

Szabó Viktor

Feszítővassal támadt egy férfi egy csongrádi házra

Szabó Viktor