Pusztaszer

Speciális komplexitásra törekvő metodusok bevezetése a pusztaszeri tehetséggondozásban

A Munka Jövője Érdekképviseleti Egyesület a Nemzeti Tehetség Program keretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával Pusztaszeren valósította meg a NTP-SPEC-22-0019 azonosító számú „Speciális komplexitásra törekvő metódusok bevezetése a pusztaszeri tehetséggondozásban” című pályázati projektjét.

A program keretében több tehetségterületről vontak be tehetséges és tehetségígéretes pusztaszeri és környékbeli fiatalokat. Közöttük vannak a sport, az anyanyelvi készségek, a művészetek terén, valamint a természettudományok terén is kiemelkedően tehetséges fiatalok. A bevont célcsoporttagok erős oldalának fejlesztése érdekében három speciális jellegű tehetséggondozó programsorozatot szerveztek számukra. Ezek a következők voltak

  • Olyan tanórán kívüli, élmény- és felfedezés központú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, amely az anyanyelv művelésében jeleskedő tehetségek készségeinek célzott támogatására irányult egyebek mellett olyan területeken, mint: szép kiejtés, szavalás, helyesírás, különböző műfajokban történő írás, valamint anyanyelvi programok megvalósítása. A program hozzájárult az nyelvi ismeretek bővítéséhez az anyanyelvi nyelvismerettel, nyelvnemzettel kapcsolatos történelmi, földrajzi és néprajzi ismeretek elmélyítéséhez.
  • Innovatív szemléletű, társadalmi szemléletformáló hatással is bíró tehetséggondozó program, melynek célja a társadalmi felelősségvállalás szükségességének kidomborítása volt.
  • A sporttehetségek kibontakozását segítő, integratív szemléletű, a fizikai és érzelmi tényezők, az alapkompetenciák fejlesztését, továbbá a támogató környezet megteremtését segítő foglalkozássorozat. Ennek keretében a bevont fiatalok társas készségei, kommunikációs képessége, kognitív készsége, önértékelése és önbizalma került fejlesztésre. Elsajátíthatták a feszültség-, a szorongás-, és stresszkezelés alapjait. A programelem keretében szülőknek szóló ismeretátadó workshopot is szerveztek, melynek során a fiatal célcsoporttagok számot adhattak a foglalkozásokon elsajátított ismereteikről, és bemutatták a pályázat nyújtotta fejlesztés elért eredményeit.
  • A projekt megvalósítása során szemléletformáló és figyelemfelkeltő tevékenységükkel a környék fiataljainak társadalmi felelősségvállalását erősítették. Praktikus ismereteket adtak át, jó gyakorlatokat osztottak meg és lehetőséget teremtettek a tapasztalatszerzésre. A megvalósítók a választott tehetségterületekhez tartozó programok között szabad átjárhatóságot biztosítottak a bevont fiatalok részére. Ezzel kívánták felkelteni a fiatalok érdeklődési körét olyan tehetségterületek iránt is, melyekben esetlegesen gyengébbnek érezték magukat, ám érdekesnek találták azt, de kellő bátorítás híján eddig nem foglalkoztak az adott területtel. Már magánál a kiválasztásnál is ügyeltek arra, hogy olyan egyének is bekerüljenek a célcsoportba, akik nem csak egy területen tehetségesek. Ennek a jelentősége abban van, hogy az egyes főtevékenységhez tartozó programsorozat ne csak az adott terület tehetségeinek szóljon, illetve ne csak ők vegyenek részt rajta, hanem olyanok is, akiknek az érintett tehetségterület esetleg nem az erősségük, de érdeklődnek iránta. Ennek a metódusnak köszönhetően szélesedett a látókörük, gondolkodásmódjuk pedig komplexebbé vált.
  • A kognitív ismeretek átdása mellett az érzelmi intelligenciájukat is fejlesztették. Különösen az innovatív szemléletű, társadalmi szemléletformálást célzó fő programelem keretében valósult ez meg, ahol természettudományi, társadalomtudományi és művészeti elemeket is tartalmazó tudásanyag átadásához kapcsolódóan alakították ki az innovatív szemléletmódot a részvevőkben, és a társadalmi felelősségvállalás szükségességének tudatát is erősítették bennük.
  • A projekt keretében a fiatalok három egynapos szakmai tanulmányi úton is részt vettek.- Hirdetés -

Hasonló bejegyzések

Pásztorünnep volt Pusztaszeren

Szabó Viktor

Hungarikumkavalkád volt a sportcsarnokban Pusztaszeren

Szabó Viktor

Pásztorünnep lesz Pusztaszeren

Szabó Viktor

Utazó kiállításokra várnak Pusztaszeren

Szabó Viktor

Ocskó-Almási Anita is nagy bejelentést tett

Szabó Viktor

Innovatív megoldások a pusztaszeri tehetségek gondozásában

Szabó Viktor

A sofőrt a tűzoltók vágták ki a roncsból, amikor egy autó fának csapódott a nagy ködben

cs3_admin

Szoba égett egy pusztaszeri tanyán

cs3_admin

Kuvaszfesztivált rendeztek Pusztaszeren

cs3_admin