Vélemény

Moderari: A magyar nemzeti szuverenitásról

Kezembe került – nem teljesen véletlenül – egy, a magyar állam függetlenségének felszámolása tárgyában írt jelentés. A jelentésnek része a politikai helyzet elemzése, és meglehetős nyíltsággal fogalmazzák meg az elérni kívánt célokat is. A jelentés függelékében a célok eléréséhez szükséges cselekvési terv is rögzítésre került.

A jelentést, és a Magyarország önállóságának megszüntetését kitűző tervet egy hazánkba delegált diplomata, országának egyik vezető közgazdásza, politikai elitjének tagja készítette. A jelentés kétséget kizáróan valós és hiteles dokumentum, eredetije rendelkezésre áll.

A jelentésből – teljesen önkényesen kiválasztva – idézek (jó)néhány kulcsmondatot. A válogatás nem fogja az eredeti dokumentum tartalmát, értelmét torzítani; ezt megígérem. Néhány név, és adat kitakarása került.

„Szíves tudomásulvétel céljából csatoltan megküldöm legújabb magyarországi jelentésem másolatát és annak három mellékletét. A jelentés  ◼️◼️ ◼️◼️◼️◼️ 10-e óta a ◼️◼️ ◼️◼️◼️◼️ külügyminiszter úr előtt fekszik. Tekintettel arra, hogy a jelentés igen kényes kérdéseket tárgyal, azt javasolnám, a jelentés egyelőre ne kerüljön tovább, és az csak személyes tájékoztatásul szolgáljon.”

[…]

„A nemzeti ellenzéket illetően legyen szabad f. év április 30-i magyarországi jelentésemre utalnom. […] Mindezekből felismerhető, hogy a magyar kormányt csak közbenső megoldásként és reálpolitikai célszerűségként szabad értékelni, még abban az esetben is, ha azt a mai nemzeti ellenzék viszonylag legjobbjaiból állítanák össze. A  ◼️◼️◼️ ◼️◼️ ◼️ részére csak akkor lesz teljes értékű, ha a kormány mellé, helyesebben fölé,  ◼️◼️◼️ ◼️◼️ ◼️ megbízott kerül, megfelelő formában. Nem indokolt az aggály, hogy egy, ezekből a körökből összeállított kormánnyal, akár a jövőben is, a  ◼️◼️◼️ ◼️◼️ ◼️ (itt a megbízó állam neve szerepelt) bolhás ágyba feküdne. A nemzeti ellenzék mind személyi kérdésekben, mind a nézetek különbözősége folytán belsőleg sokkal megosztottabb, semhogy bármely későbbi időpontban a  ◼️◼️◼️ ◼️◼️ ◼️ céljainak útjában álló egységet alkosson. A ◼️◼️◼️ ◼️◼️ ◼️ védnökség alatt álló nemzeti kormány beiktatásával elérhető előnyök igen értékesek lehetnek:

[…]

„Magyarország a tér és az adott gazdasági lehetőségek törvényénél fogva értékes tényező, és a  ◼️◼️◼️ ◼️◼️ ◼️ nem mondhat le arról, hogy a legmesszebbmenően be ne vonja a létéért folytatott küzdelmébe. […] A  ◼️◼️◼️ ◼️◼️ ◼️ erről a területről ellátására az eddigi mennyiségek kétszeresét vagy még annál is többet kihozhat, ha az ehhez szükséges előfeltételeket megteremti.”

[…]

„A  ◼️◼️◼️ ◼️◼️ ◼️ törekednie kell arra is, hogy Magyarország közlekedési lehetőségeit az eddigihez képest lényegesen nagyobb mértékben hasznosítsa hadicéljai érdekében. A jelenlegi állapotok a lehető legkevésbé sem kielégítőek.”

[…]

„Nem utolsósorban a magyar emberanyag nyújt lehetőséget segítség és sok irányú tehermentesítés szempontjából. Sajnálatos volna, ha az angoloknak azt az alapelvét, hogy helyettük mások dolgozzanak, harcoljanak és vérezzenek, nem alkalmaznánk legnagyobb mértékben éppen Magyarországgal szemben. Minden magyar paraszt, munkás vagy katona, akinek bevetése bennünket tehermentesít, erősíti a  ◼️◼️◼️ ◼️◼️ ◼️ tartalékait. Minden értünk vérző magyar a mi véráldozatunkat csökkenti, erősíti tartalékainkat a további hadviseléshez, és segít abban, hogy erőinket megőrizzük a háború utáni nagy feladatok megoldására.

A reális napi politika ezen feladata végrehajtásának előfeltétele a jelenlegi kormány leváltása; pótlására a nemzeti ellenzékkel  ◼️◼️◼️ ◼️◼️ ◼️ irányítás alatt álló kormány alakítandó. A nemzeti ellenzék összes személyiségei közül még leginkább  ◼️◼️◼️ ◼️◼️ ◼️ volt miniszterelnököt tartom a legalkalmasabbnak.”

Borsózik már a hátunk? Pedig van rosszabb is:

„Magyarországot, mint fontos közlekedési térséget és alkalmas gazdasági segédeszközt főleg  ◼️◼️◼️ ◼️◼️ ◼️ szempontból, teljesen és egészében be lehet és be is kell illeszteni a  ◼️◼️◼️ ◼️◼️ ◼️ hadigazdálkodásába.

A jelenlegi magyar kormánypolitika és propaganda olyan alakot öltött, amely a  ◼️◼️◼️ ◼️◼️ ◼️ állandó, burkolt provokációját mutatja. Ha erre válaszunk elmarad, azt magyar és ellenséges részről is a gyengeség jelének tekintik, és az annak megfelelően hatna a ránk nézve egyébként hasznos elemekre is.”

[…]

„A 3. számú mellékletben gyakorlati javaslatok kerülnek kifejtésre azokról a lehetőségekről, miként lehetne a magyarországi mai helyzet megváltoztatását elérni, és milyen előfeltételek tűnnek szükségesnek  ◼️◼️◼️ ◼️◼️ ◼️ részéről esetleges nehézségek vagy későbbi visszaesések elkerülésére.”

„3. sz. melléklet

Javaslatok és kezdeményezések

I. A feladatok alapvető kitűzésében jelentésemre utalok.

II. Fontos a legelőnyösebb időpont megválasztása. Mielőbbi cselekvés indokoltnak látszik.”

[…]

Már most meg kell kezdeni az ellenfél rendszeres felőrlését, a lelki masszázst:
1. A  ◼️◼️◼️ ◼️◼️ ◼️ sajtó útján:
a) megfelelő vezércikkek a  ◼️◼️◼️ ◼️◼️ ◼️ című újságban,
b) a kormányzása idején elhangzott  ◼️◼️◼️ ◼️◼️ ◼️ beszédek szembeállítása,
c) a nemzeti ellenzék fokozott figyelembevétele,
d) a rendszer-kormány és a nép megkülönböztetése,
e) a  ◼️◼️◼️ ◼️◼️ ◼️ kérdés folyamatos és állandóan élesedő bírálata.”

[…]

„3. A Külügyminisztérium részéről megadott irányelvek a magyar diplomatákkal és sajtóképviselőkkel folytatott tárgyalásokhoz.
4. Megfelelő tárgyalási útmutatások a budapesti  ◼️◼️◼️ ◼️◼️ ◼️ követség részére.
5. Akár csak szerény méretű, hadgyakorlatszerű csapatösszevonások a  ◼️◼️◼️ ◼️◼️ ◼️ fontosabb pontjain.”

[…]”

A nemzeti ellenzék néhány ismert tagjának, esetleg a kormánypárt megfelelő, ◼️◼️◼️ ◼️◼️ ◼️ barát tagjainak meghívása a  ◼️◼️◼️ ◼️◼️ ◼️-ba.”

[…]

A fő cél elérésére, hogy ◼️◼️◼️ ◼️◼️ ◼️-t a kormány megfelelő irányzatú átalakítására rábírjuk, alapvetően a mézesmadzag és korbács módszerét kell használni, és annak alkalmazása során, véleményem szerint, az alábbi pontok érdemelnek figyelmet:

[…]

2. Az összes európai baráti erők felsorakoztatásának szükségessége.
3. A jelenlegi kormány eltávolítására irányuló ultimátumszerű követelés, annak részletes indokolása nélkül.
4. Az új miniszterelnök személyének kijelölése.”

A jelentést készítő diplomata dr. Edmund Veesenmayer SS Brigadeführer, a Großdeutsches Reich, a Nagynémet Birodalom magyarországi nagykövete. Az eredeti dokumentum az NG-5560 számon található meg a  nürnbergi per iratai között.

A jelentés 1943. december 10-én készült. A nyugtalanító áthallások az aktuálpolitika irányából pedig csak a véletlennek tulajdoníthatóak.(?)

Moderari- Hirdetés -

Hasonló bejegyzések

Újhelyi István: Orbántól valóban érdemi politikai teljesítmény, hogy tető alá hozta a létszámát tekintve harmadik legerősebb EP-frakciót

Szabó Viktor

Deák Dániel: Pánikba estek a balliberális oldalon

Szabó Viktor

Eldőlt: Magyar Péter nem politikus, hanem szektavezér

Szabó Viktor

Olvasónk, András: Hoztam 3 lehetséges okot, ami miatt a polgármester és Varga Feri harcol a szentesi iskolák ellen

Szabó Viktor

Dunai Ede: Megőrülök ettől az “ez a realitás” dumától

Szabó Viktor

Csalódott HMG-s szülő: a helyi baloldal ismét jól átverte a szentesieket

Szabó Viktor

Orbán Viktor: Brüsszelben semmibe vették az európai emberek akaratát

Szabó Viktor

Hont András: A csodás fészbukértelmiség és az egyéb magyar szürkeállomány szerint itt minden Orbán

Szabó Viktor

Orbán Viktor: Győzni kell!

Szabó Viktor